Zadejte pihlaovac daje:
Valid HTML 4.01 Transitional

Diskuze

Zde mete diskutovat na o vem co se pmo i nepmo tk kopan a dalch aktivit TJ Sokolu Opatovice.
Vyhrazujeme si prvo bez upozornn upravit, ppadn smazat, pspvky urejc, vulgrn a jinm zpsobem nevhodn.
 
 
40  50  60  70  80  ...pspvk na strnku            strnky... |<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    >|


Stanley
17.1.2009 21:16:28
Kde? Jak? J nic nevidm...


Mona
17.1.2009 18:13:13
 
Kako ty si to teda Stenlymu nandala


Katuschka
17.1.2009 17:43:12
 


Mona
17.1.2009 15:51:16
 


Stanley
17.1.2009 10:33:14
Pomluvy...


Katuschka
16.1.2009 23:24:15
 
dlouho


Mona
16.1.2009 23:12:12
 
No Stenly vid to a je to venku dn studium,ale holky nahn na icq


Stanley
16.1.2009 22:36:51
Jak pod? To jen relaxuju.


Katuschka
16.1.2009 22:30:31
 
Pod jenom na icq si pe s holkama a studium dn


Katuschka
16.1.2009 21:46:10
 
co je? A n snad?


Stanley
16.1.2009 21:28:38
Kateino...


Mona
16.1.2009 19:50:25
 
jejda Stenly ty si prt???


Katuschka
16.1.2009 18:05:05
 
Kec, furt se flk


Stanley
16.1.2009 17:34:55
Jet do tvrtka budu muset studovat...


Mona
16.1.2009 13:20:53
 
Tak co Stenly u si dostudoval???


Stanley
15.1.2009 20:36:15
Jet, e to vme...


Katuschka
15.1.2009 20:02:07
 
Daneek zase perl


Daneek
15.1.2009 19:32:52
 
gfm,mbncbnfbhj vbvhjsehudrthuuiuzhzhhbhggdgrgrztzgzttztzttetetewzgewzgewztezzzzuzuztttzzzguhuzfgzzzttgzuzeztztrtrrt =uupipppip


Daneek
15.1.2009 19:32:51
 
gfm,mbncbnfbhj vbvhjsehudrthuuiuzhzhhbhggdgrgrztzgzttztzttetetewzgewzgewztezzzzuzuztttzzzguhuzfgzzzttgzuzeztztrtrrt =uupipppip


Daneek
15.1.2009 19:30:11
 
dysnbxnbhb yhyhggvgxgghjb nBgagdsghshgghhgghghhdchxdbhcbhcxvhbbhbhghghghxhghhgbxgagghghghhghghu hjhbxhnbhbhbhhhjhjhj fjjfgkkgjkgkkjkfljklkj


Daneek
15.1.2009 19:26:08
 
gkrkjnfjkjgjkfkkkjgjkkjgfkjgfkfgjkjkfkljjfifiigkrkiktidtioruiriuurioouirrutuerferrrrrerreuzhfghuzfztfiufghbfdbhfghtrjhtfjuzehgegjzfzuztezuzhruzruruzgurdzuuzrtguzregzuerggeghzjghhgghuzgzzzzgzgffgdsdsrfwqggfgzhzgrfhghgvgzgfgfdhrezgzuguzgzzuzuzgughhfgzggseezhehjhtzze j,nbl


Daneek
15.1.2009 19:26:08
 
gkrkjnfjkjgjkfkkkjgjkkjgfkjgfkfgjkjkfkljjfifiigkrkiktidtioruiriuurioouirrutuerferrrrrerreuzhfghuzfztfiufghbfdbhfghtrjhtfjuzehgegjzfzuztezuzhruzruruzgurdzuuzrtguzregzuerggeghzjghhgghuzgzzzzgzgffgdsdsrfwqggfgzhzgrfhghgvgzgfgfdhrezgzuguzgzzuzuzgughhfgzggseezhehjhtzze j,nbl


DANECEK
15.1.2009 19:22:57
 
ljlnlftkjjifuuueaqhjdfyxzukreskutjkhriugfd.....jdjjmfkkjjvjfjfjgtngnjnfghgdgsdgdsggfdsgfsgsaggtefgffs


DANECEK
15.1.2009 19:21:20
 
hggfjfdgrdwrfcvhjjdzhrfgtzhhggcdcfgsgbjgchgedzjedz----.....mmhrhh


DANECEK
15.1.2009 19:21:20
 
hggfjfdgrdwrfcvhjjdzhrfgtzhhggcdcfgsgbjgchgedzjedz----.....mmhrhh


DANECEK
15.1.2009 19:21:20
 
hggfjfdgrdwrfcvhjjdzhrfgtzhhggcdcfgsgbjgchgedzjedz----.....mmhrhh


DANECEK
15.1.2009 19:21:19
 
hggfjfdgrdwrfcvhjjdzhrfgtzhhggcdcfgsgbjgchgedzjedz----.....mmhrhh


DANECEK
15.1.2009 19:21:18
 
hggfjfdgrdwrfcvhjjdzhrfgtzhhggcdcfgsgbjgchgedzjedz----.....mmhrhh


DANECEK
15.1.2009 19:21:17
 
hggfjfdgrdwrfcvhjjdzhrfgtzhhggcdcfgsgbjgchgedzjedz----.....mmhrhh


DANECEK
15.1.2009 19:21:17
 
hggfjfdgrdwrfcvhjjdzhrfgtzhhggcdcfgsgbjgchgedzjedz----.....mmhrhh


Mona
15.1.2009 18:44:37
 
prd na studovn


Katuschka
15.1.2009 16:47:55
 


Stanley
15.1.2009 14:23:22
Stanley piln studuje...


mona
14.1.2009 21:04:55
 
Koukm e to tu ije tady chcpnul pes Mte zimn spnek nebo kde to vzne hm???? Stenly kde se flk??


Katuschka
10.1.2009 00:24:32
 
A tvrd !! HAWK


Katuschka
10.1.2009 00:22:34
 
Jak truPka vymyslela fotbal na 11.1. ??? To si odpykte !!


Mona
9.1.2009 22:35:59
 


Stanley
9.1.2009 12:24:36
V nedli se jde trnovat od 10:00 na hit v Opatovicch.


Stanley
9.1.2009 12:23:22
Ach jo.


Martin
9.1.2009 10:49:13
 
outy:tak mu to ekni do o a tady ho neurej
 
40  50  60  70  80  ...pspvk na strnku            strnky... |<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    >|